Dyrehelse og CWD

UiT – Norges Arktisk Universitet og Veterinærinstituttet Tromsø skal arrangere et mini-seminar med tittelen «Helse og sykdom hos tamrein. Formidling av forskningsresultater og dialog med reineiere og forvaltning” 14. September klokken 18:00 på UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Temaene som tas opp er særlig relevante for helse hos tamrein i regionen. Harald Os fra Mattilsynet Tromsø skal informere om chronic wasting disease (skrantesyken, CWD), den nylig oppdagede sykdommen hos hjortevilt i Norge og dens mulige konsekvenser for reindrifta.
 
Foredraget er en del av en serie foredrag som skal holdes i ulike reindriftsområder i Norge i løpet av høsten, fra Valdres i sør, til Tana i nord. I hvert enkelt område tilpasses programmet til de helseutfordringer som finnes hos tamrein i området. 
Uit-dyrehelseseminar

No Replies to "Dyrehelse og CWD"


    Got something to say?

    Some html is OK