Buolbmát/Polmak

Polmak Flyttsamelag er et lokallag for reineiere fra Polmak Reinsogn og reinbeitedistriktene i Sør-Varanger.

epost: polmak.flyttsamelag@gmail.com

Leder: Mariann W. Magga

nestleder:Johan Alexander Anti med vara Ánde Niillas Utsi

Styremedlemmer:

Egil Kalliainen med vara Iver Magga

Sonja Kristine Guttorm med vara Nancy Charlotte Porsanger Anti

Atle Magga med vara Ulf-Egil Magga