Buolbmát/Polmak

Polmak Flyttsamelag er et lokallag for reineiere fra Polmak Reinsogn og reinbeitedistriktene i Sør-Varanger.

epost: polmak.flyttsamelag@gmail.com

Leder: Mariann W. Magga

nestleder: Ánne Márgrethe Gaup med vara Nancy Charlotte Porsanger Anti

Styremedlemmer:

Johan Alexander Anti med vara Ánde Niillas Utsi

Egil Kalliainen med vara Máret Elle Varsi Kemi

Atle Magga med vara Iver Magga