NRLs historie

NRL sin historikk i korte trekk:

Under Finnemisjonens årlige St.Hans-stevner på Majavatn i Nordland ble det lørdag 22. juni 1946 valgt et interimsstyre med følgende mandat:

«Å undersøke mulighetene for å få i stand et landsmøte for reindriftssamer i Norge».

Under stevnet på Majavatn året etter (i 1947) fortsatte organisasjonsdebatten, og det ble vedtatt at det skulle innbys til landsmøte samme høst i Trondheim.

Dette landsmøtet ble gjennomført den 9.-11.10.1947, men det ble ikke vedtatt vedtekter for organisasjonen. Det ble imidlertid valgt representanter til sentralstyret.

De avholdt sitt første styremøte den 11.10.1947, og de konstituerte seg selv (inklusiv valg av formann som ble Lars Danielsen, Røros).

Under landsmøtet i Tromsø den 28.- 30.06. 1948 var det samlet 150 deltakere fra alle reinbeiteområder i Norge. På dette møtet kom også vedtektene på plass. Styret konstituerte seg selv med samme Lars Danielsen som leder.