Lokallag

Várjjat Boazosámesearvi/Varanger Reinsamelag: leder Jan Ivar Smuk

Buolbmát Johtti Sámiid Searvi/Polmak Flyttsamelag: leder Mariann Wollmann Magga

Kárásjohkka Johtti Sámiid Searvi/Karasjok Flyttsamelag: leder Leif Ande Somby

Guovdageaidnu Johtti Sámiid Searvi/Kauotokeino Flyttsamelag: leder Berit Kristine Utsi

Troms Reindriftsamers Fylkeslag: leder Per Mathis Oskal

Nordland Reindriftsamers Fylkeslag: Ragnhild Sparrok Larsen

Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie/Nord-Trøndelag Reinsamelag: leder Mattias Jåma

Åarjel-Dajven Båatsoesaemieh/Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag: leder Inge Even Danielsen