Reindriftsavtaler

NRL har forhandlingsrett med Staten v/Landbruks- og Matdepartementet. Dette er regulert i Hovedavtalen for reindrift fra 1992.

2020: Reindriftsavtalen 2020/2021

Forskrifter til avtalen

2019: Reindriftsavtalen 2019/2020

Forskrifter til avtalen 2019/2020

2018: Reindriftsavtalen 2018/2019

2017: Reindriftsavtalen 2017/2018

2016: Reindriftsavtalen 2016/2017

Sluttprotokoll

2015: Reindriftsavtale 2015/2016

Forskrifter

Sluttprotokoll

Stortingsproposisjonen for avtalen 2015/2016

2014: Reindriftsavtale 2014/2015

Sluttprotokoll

Stortingsproposisjonen for avtalen 2014/2015

2013: Reindriftsavtale 2013/2014

Sluttprotokoll

Stortingsproposisjonen for avtalen 2013/2014

2012: Reindriftsavtale 2012/2013

Sluttprotokoll

Stortingsproposisjonen for avtalen 2012/2013

2011: Sluttprotokoll

2010: Reindriftsavtale 2010/2011

Stortingsproposisjonen for avtalen 2010/2011

2009: Reindriftsavtale 2009/2010

Stortingsproposisjonen for avtalen 2009/2010

2008: Reindriftsavtale 2008/2009

Stortingsproposisjonen for avtalen 2008/2009

2007: Reindriftsavtalen 2007/2008

Stortingsproposisjonen for avtalen 2007/2008

2006: Reindriftsavtale 2006/2007

Sluttprotokoll

Stortingsproposisjonen for avtalen 2006/2007

2005: Reindriftsavtale 2005/2006

Stortingsproposisjonen for avtalen 2005/2006

2004: Reindriftsavtalen 2004/2005

Sluttprotokoll

Stortingsproposisjonen for avtalen 2004/2005

2003: Stortingsproposisjonen for avtalen 2003/2004

2002: Stortingsproposisjonen for avtalen 2002/2003

2001: Stortingsproposisjonen for avtalen 2001/2002

2000: Reindriftsavtalen 2000/2001

1999: Stortingsproposisjonen for avtalen 1999/2000

1998: Stortingsproposisjonen for avtalen 1998/1999

1997: Stortingsproposisjon for avtalen 1997/1998