Bli medlem

BLI MEDLEM I NRL!

Alle reindriftsamer over 16 år (eller som fyller 16 år i inneværende år), kan bli hovedmedlemmer. Dette inkluderer også reindriftspensjonister og reindriftsungdom under utdanning. Hovedmedlemmer er valgbare og har stemmerett i fylkes-/lokallag. De er også valgbare som landsmøtedelegater. 

Medlemskapet er knyttet til det fylkes-/lokallag hvor vedkommende har sitt reinbeiteområde og sin tilhørighet.  I tillegg til personlige medlemmer, kan alle reinbeitedistri26kter i samiske reinbeiteområder bli medlemmer. 

Kontakt oss på telefon 77 69 68 20 dersom du har spørsmål eller trenger hjelp i denne forbindelse. 

Kontingentsatser:

Driftsenhet/størrelse på reinbeitedistrikt Beløp per år
Innehaver av driftsenhet Kr 1 200,-
Andre personer som er oppført i reindriftsmeldingen Kr    400,-
Lite reinbeitedistrikt (1-5 siidaandeler) Kr 1 200,-
Mellomstore reinbeitedistrikt (6-10 siidaandeler) Kr 2 400,-
Store reinbeitedistrikt (mer enn 10 siidaandeler) Kr 4 800,-

 Registrer ditt medlemskap her:

​"Faktura vil bli tilsendt til din e-postadresse (alternativt postadresse dersom e-post ikke er oppgitt).​