1 result for tag: dyrehelse


Dyrehelse og CWD

UiT – Norges Arktisk Universitet og Veterinærinstituttet Tromsø skal arrangere et mini-seminar med tittelen "Helse og sykdom hos tamrein. Formidling av forskningsresultater og dialog med reineiere og forvaltning” 14. September klokken 18:00 på UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Temaene som tas opp er særlig relevante for helse hos tamrein i regionen. Harald Os fra Mattilsynet Tromsø skal informere om chronic wasting disease (skrantesyken, CWD), den nylig oppdagede sykdommen hos hjortevilt i Norge og dens mulige konsekvenser for reindrifta.   Foredraget er en del av en serie foredrag som skal holdes i ulike reindriftsom...