Nyheter


NRL UTLYSER 50 PROSENT STILLING SOM KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER

NRL søker kommunikasjonsmedarbeider

Read More


NRLs strategiplan for 2019-2014

Dette er NRLs strategiplan for perioden 2019-2024    

Read More


Ellinor Jåma gjenvalgt som NRL-leder

Ellinor Marita Jåma ble gjenvalgt som leder under NRLs landsmøte på Sommarøy i Troms. 2019-06-16 Ellinor Marita Jåma gjenvalgt som NRL-leder

Read More


NRLs landsmøte 2019: Ellinor M. Jåmas avsluttende takketale

NRLs landsmøte 2019: Ellinor Jåmas avsluttende takketale 2019-06-16 Ellinor Marita Jåmas takketale

Read More


NRLs landsmøte 2019: Ellinor Marita Jåmas landsmøtetale

Vedlagt følger NRL-leder Ellinor Marita Jåmas tale ved åpningen av NRLs landsmøte for 2019. 2019-06-16 Jåmas tale til landsmøtet

Read More


Grunneiermøtet i Selbu underbygger konfliktene mellom reindrift og grunneiere

Grunneiermøtet i Selbu - NRL-uttalelse

Read More


NRLs landsmøte – endelig program

Vedlagt følger endelig program for NRLs landsmøte. Landsmøteprogram for 2019 - endelig versjon

Read More


LANDSMØTEPROGRAM 2019

Fredag 14. juni: 09:00 – 11:00 Åpning ved NRLs leder, Ellinor Marita Jåma / Hilsningstaler 11:00 – 11:15 Kaffepause 11:15 – 11:40 Konstituering 11:40 – 12:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden 12:00 – 13:00 Lunsj 13:00 – 13:30 Informasjon om arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen v/ Cathrine Baglo, Utreder 13:30 – 14:00 Hilsningstale ved Statsråd Olaug Vervik Bollestad, LMD 14:00 – 15:00 Strategiplan for 2019 - 2024: Kvinnens rolle i reindriften og kjønnsbalanse i styrer og verv v/ styret 15:00 – 15:15 Kaff...

Read More


NRLs medlemsbrev mai 2019

Klikk på lenken for å lese medlemsbrevet fra leder Ellinor M. Jåma som tidligere i mai er sendt til NRLs medlemmer. Leders medlemsbrev mai 2019  

Read More


Påmelding til NRLs landsmøte 2019

Årets landsmøte arrangeres på vakre Sommarøy i Troms fredag 14. og lørdag 15. juni. Dersom du har anledning til å delta, kan du kontakte landsmøtehotellet Sommarøy Arctic Hotel på tlf: 77 66 40 00 for å bestille rom og konferansepakke. Hotellet tilbyr både sjøhus (de fleste med 3 soverom) og vanlige hotellrom. Velg den løsningen som passer best for deg og de du eventuelt reiser sammen med. Pris per natt i enkeltrom er kr 1.175, mens dobbeltrom koster kr 745 per person. Det er samme pris for hotellrom og sjøhus, og frokost er inkludert i ...

Read More