Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag

Leder: Lars-Åge Brandsfjell

epost: larsaage@roros.net