Kurs

 

Bli med på kurset «Regnskap & Drone»

 kurs-regnskap-drone

Dato: Torsdag 19. og fredag 20. januar 2017
Tidspunkt: Kl. 09.00-16.00 (begge dager)
Sted: SápmiKo Kultur og Kompetansesenter, Karasjok
Pris: 1800,- (Gratis for NRL-medlemmer). Betaling på kurssted.
Påmeldingsfrist: Fredag, 30. desember
Målgruppe: Reindriftsnæringa

Dag 1 (torsdag 19. januar)

Er du interessert i å lære mer om økonomi og regnskap?
Vil du være godt forberedt til neste års næringsoppgave?
I regi av Averdi Karasjok arrangerer vi et heldagskurs i regnskap tilpasset reindriftsnæringens behov.
Kurset arrangeres i samarbeid med Karasjok Flyttsamelag og Skatteetaten.

Dette er noen av temaene som vil bli gjennomgått:

 • Avgiftsfri-, avgiftspliktig- og omsetning utenfor momsområdet
 • Forholdsmessig momsfradrag
 • Varekjøp utlandet – endring fra 2017
 • Bil i næring
 • Transaksjoner med nærstående
 • Lønn – kontant betaling
 • Ikke fradragsberettigede kostnader
 • Innkjøp av driftsmidler – momsproblematikk
 • Arbeidsklær
 • Krav til bilag
 • Privat vs. næring
 • Avviklingsfond
 • Kost – matutgifter
 • Tilskudd – investeringer og drift

(Kaffe/te og frukt/kaker er inkl. i kursavgiften)

Quiz:
På kveldstid håper vi å samle så mange som mulig til litt sosialt samvær og Quiz på Bivdu.

Dag 2 (fredag 20. januar)

Dronedagen har som formål om å gi deltakerne innblikk i hvordan droner kan benyttes i forbindelse med den daglige reindriften.

Deltakerne vil få tips om hvilke type droner som egner seg best til de forskjellige aktivitetene og vil bli kjent med regelverket som man må forholde seg til når droner benyttes i forbindelse med reindriften.

Det vil også bli anledning til å prøvefly drone dersom tiden strekker til.

Kl. 09.00 – 12.00: Innlegg fra dronefotograf Jan Helmer Olsen
Kl. 13.00 – 16.00: Luftfartstilsynet ved Vitaliy Slettevold

(Kaffe/te og frukt/kaker er inkl. i kursavgiften)

Du kan se eksempler på Jan Helmers bilder og dronevideoer her

Påmelding

Jeg bekrefter med dette at jeg ønsker å delta på kurset «Regnskap og Drone» som arrangeres torsdag 19. og fredag 20. januar 2017: 

drone