NRLs kommentar til statens tilbud

2020-02-05 NRLs kommentar til statens tilbud

Read More


Statens tilbud til ny reindriftsavtale for 2020/2021

statens-tilbud-reindriftsavtalen-2020_2021

Read More


PM: NRL LANSERER PROSJEKTET «FRA MOT TIL HANDLING»

PM Mot til handling

Read More


NRL UTLYSER 50 PROSENT STILLING SOM KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER

NRL søker kommunikasjonsmedarbeider

Read More


NRLs strategiplan for 2019-2014

Dette er NRLs strategiplan for perioden 2019-2024    

Read More


Ellinor Jåma gjenvalgt som NRL-leder

Ellinor Marita Jåma ble gjenvalgt som leder under NRLs landsmøte på Sommarøy i Troms. 2019-06-16 Ellinor Marita Jåma gjenvalgt som NRL-leder

Read More


NRLs landsmøte 2019: Ellinor M. Jåmas avsluttende takketale

NRLs landsmøte 2019: Ellinor Jåmas avsluttende takketale 2019-06-16 Ellinor Marita Jåmas takketale

Read More


NRLs landsmøte 2019: Ellinor Marita Jåmas landsmøtetale

Vedlagt følger NRL-leder Ellinor Marita Jåmas tale ved åpningen av NRLs landsmøte for 2019. 2019-06-16 Jåmas tale til landsmøtet

Read More


Grunneiermøtet i Selbu underbygger konfliktene mellom reindrift og grunneiere

Grunneiermøtet i Selbu - NRL-uttalelse

Read More


NRLs landsmøte – endelig program

Vedlagt følger endelig program for NRLs landsmøte. Landsmøteprogram for 2019 - endelig versjon

Read More