Veiledere


Informasjon fra LMD om reintallsreduksjonen

Informasjonsskriv om reintall og reintallstilpasningen (oppdatert) Noen sentrale spørsmål som besvares i notatet: Hva kan distriktet og siidaen gjøre selv? Hva skjer om reintallet i en siida igjen øker utover det som er fastsatt for siidaen? Kan siidaandeler få tilskudd over reindriftsavtalen når reintallet i siddaen har økt utover det fastsatte? Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført -  

Read More