NRLs ledere

Screenshot 2014-06-13 19.15.54

Disse har ledet NRL:

NRL har hatt 18 ledere siden etableringen i 1947.

Under NRLs landsmøte i Vadsø 14. juni 2014 ble Ellinor Marita Jåma (født 1979) valgt til ny leder.
Jåma er utdannet ved NTNU i Trondheim og bor i Snåsa i Nord-Trøndelag.

De 18 lederne er:
1947 – 49: Lars Danielsen (Sør-Trøndelag)
1949 – 57: Paul Danielsen (Sør-Trøndelag/Hedmark)
1957 – 58: Anton Lifjell (Nordland)
1958 – 59: Johan Johnsen (Nordland)
1959 – 60: Nils O. Kappfjell (Nordland)
1960 – 62: Anders Bær jr. (Karasjok)
1962 – 63: Anders J. Sara (Kautokeino)
1963 – 64: Aslak N. Logje (Kautokeino)
1964 – 65: Anders Bær jr. (Karasjok)
1965 – 73: Paul Fjellheim (Sør-Trøndelag/Hedmark)
1973 – 78: Anders Oskal (Troms)
1978 – 82: Johan J. Eira (Kautokeino)
1982 – 84: Berit Oskal Eira (Troms)
1984 – 94: Odd Erling Smuk (Varanger)
1994 – 98: John Henrik Eira (Karasjok)
1998 – 06: Aslak J. Eira (Kautokeino)
2006 – 14: Nils Henrik Sara (Kautokeino)
2014 – 16: Ellinor Marita Jåma (Nord-Trøndelag)

Her kan du se hennes takketale etter at hun ble valgt til ny NRL-leder.