2 results for tag: tilskudd


Tilskuddsutbetalinger

Fylkesmannen melder at utbetaling av tilskudd for siidaandelser er 1. juli for de søknadene som er ferdig behandlet til da. Neste utbetalingsdato er 1. august. De resterende utbetalingene skjer deretter fortløpende etter hvert som søknadene er behandlet. Det er Landbruksdirektoratet som står for utbetalingen. fra artikkelen frem kriteriene: Vi behandler søknadene så raskt vi klarer. En forutsetning for at søknaden kan behandles, er at meldingen om reindrift for 2015/2016 er godkjent. Dersom meldingen ikke kan godkjennes, tar vi kontakt med siidaandelen og opplyser om hva som skal til for at meldingen skal kunne godkjennes. Det som ...

Tilskudd og reintall

Landbruksdirektoratets reindriftsavdeling presiserer nå regelverket for å få tilskudd, sett opp mot reintall. Landbruksdirektoratet er kjent med usikkerheten i næringen i forhold til reintall, pålegg om reduksjon og hva som skal til for at tilskudd skal innvilges. Nedenfor er en forklaring på hvordan disse reglene praktiseres innværende driftsår: Pålegg om reduksjon Reindriftsstyret vedtok i februar 2013 pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintallet for 239 siidaandeler. Fristene for gjennomføring av reduksjonene varierte fra 31. mars 2013 til 31. mars 2015, avhengig av hvor mange dyr det skulle reduseres med. Dette betyr at ...