Tilskuddsutbetalinger

Fylkesmannen melder at utbetaling av tilskudd for siidaandelser er 1. juli for de søknadene som er ferdig behandlet til da. Neste utbetalingsdato er 1. august. De resterende utbetalingene skjer deretter fortløpende etter hvert som søknadene er behandlet. Det er Landbruksdirektoratet som står for utbetalingen.

fra artikkelen frem kriteriene:

Vi behandler søknadene så raskt vi klarer. En forutsetning for at søknaden kan behandles, er at meldingen om reindrift for 2015/2016 er godkjent. Dersom meldingen ikke kan godkjennes, tar vi kontakt med siidaandelen og opplyser om hva som skal til for at meldingen skal kunne godkjennes.

Det som ellers kan forsinke saksbehandlingen er at søknaden ikke er komplett. Følgende skal være vedlagt søknaden:

  • Næringsoppgave eller tilleggsskjema for siidaandelsleder.
  • Dokumentasjon på eventuell salgsinntekt for andre medlemmer av siidaandelen.
  • Dokumentasjon for kalveslakt (dersom innmelding fra slakteri ikke er komplett).
  • Utskrift av ligning for begge ektefeller dersom det søkes om ektefelle-/samboertillegg.

I en del tilfeller kan søknad om tilskudd ikke behandles før alle siidaandeler i distriktet/sommersiida har fått godkjent sin melding om reindrift. Årsaken er at vi ikke kan fastslå om reintallet i distriktet er i henhold til det fastsatte før alle meldingene er godkjent.


No Replies to "Tilskuddsutbetalinger"


    Got something to say?

    Some html is OK