Frist for å levere melding om reindrift utsatt til 10. mai

Fristen for å levere melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning er utsatt til 10. mai 2017.

Innrapporteringssystemet er stengt inntil videre
Landbruksdirektoratet har fått melding om feilsituasjoner i den digitale innrapporteringsløsningen. Enkelte av feilene var såpass kritiske at vi valgte å stenge tilgangen til løsningen inntil feilene er rettet opp.

Innleveringsfristen er utsatt
Fram til feilene er utbedret vil det ikke være mulig å levere melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning digitalt. Vi har derfor utsatt fristen for innlevering fra 10. april til 10. mai. Vi vil gi ny informasjon når feilene er rettet og innrapporteringsløsningen er tilgjengelig igjen.

Landbruksdirektoratet beklager den oppståtte situasjonen og den belastning det har gitt brukerne våre .

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/for-siidaandeler/melding-om-reindrift/frist-for-%C3%A5-levere-melding-om-reindrift-utsatt-til-10.mai


No Replies to "Frist for å levere melding om reindrift utsatt til 10. mai"


    Got something to say?

    Some html is OK