58 results for author: Arve Stølann


Enighet om reindriftsavtale for 2020 – 2021

Staten v/ Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er blitt enige om reindriftsavtale for 2020 – 2021 med en ramme på 149,5 millioner kroner. Pressemelding om reindriftsavtale for 2020 - 2021

Reindriftsavtale 2020 – 2021

Her kan du lese innholdet i reindriftsavtalen som gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Reindriftsavtale 2020-2021

NRLs kommentar til statens tilbud

2020-02-05 NRLs kommentar til statens tilbud

Statens tilbud til ny reindriftsavtale for 2020/2021

statens-tilbud-reindriftsavtalen-2020_2021

PM: NRL LANSERER PROSJEKTET «FRA MOT TIL HANDLING»

PM Mot til handling

NRL UTLYSER 50 PROSENT STILLING SOM KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER

NRL søker kommunikasjonsmedarbeider

NRLs strategiplan for 2019-2014

Dette er NRLs strategiplan for perioden 2019-2024    

Ellinor Jåma gjenvalgt som NRL-leder

Ellinor Marita Jåma ble gjenvalgt som leder under NRLs landsmøte på Sommarøy i Troms. 2019-06-16 Ellinor Marita Jåma gjenvalgt som NRL-leder

NRLs landsmøte 2019: Ellinor M. Jåmas avsluttende takketale

NRLs landsmøte 2019: Ellinor Jåmas avsluttende takketale 2019-06-16 Ellinor Marita Jåmas takketale

NRLs landsmøte 2019: Ellinor Marita Jåmas landsmøtetale

Vedlagt følger NRL-leder Ellinor Marita Jåmas tale ved åpningen av NRLs landsmøte for 2019. 2019-06-16 Jåmas tale til landsmøtet