Dagsorden til NRLs Landsmøte 2017

Landsmøtet avholdes på Scandic Lerkendal Hotell, 9. og 10. juni 2017

Foreløpig saksliste (med forbehold om endringer)

Fredag, 9. juni 2017

09:00 – 11:00 Åpning ved NRLs leder / hilsningstaler

11:00 – 11:15 Kaffepause

11:15 – 11:45  Konstituering

11:45 – 12:15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

12.15 – 13.00 Ratifisering av Tråante-deklarasjonen v/ styret

13:00 – 14:00 Lunsj

14:00 – 15:00 Årsmelding og regnskap for 2015 og 2016 v/ styret

15.00 – 15:30  Markedsutvalget informerer v/ John Anders Lifjell

15:30 – 15:45 Kaffepause

15.45 – 16:30 NRLs organisajonsutviklingsprosjekt v/ Kine Kvalstad / Katarina Påve / styret

16:30 – 17:15 NRLs organisasjonsutviklingsprosjekt – veien videre v/ styret

17:15 – 17:30 Kaffepause

17:30 – 18:15  CWD-skrantesjuke – informasjon og evt. konsekvenser for tamreindriften

18.15 – 18.45  Informasjon om reindriftsavtalen 2017-2018 v/ styret

18.45 – 19.45  Vold i nære relasjoner

20:00              Middag

 

Lørdag 10. juni 2017

09:00 – 10:20  Lokallagenes time (10.minutter per lokallag)

10:20 – 10:30 Kaffepause

10:30 – 11:30  Virksomhetsplan og budsjett for 2018 v/styret

11:30 – 12:00 Kontingentsatser

12:00 – 13:00 Vedtektsendringer v/ styret

13:00 – 14:00 Lunsj

14:00 – 15:00  Nordisk samekonvensjon

15:00 – 15:15 Kaffepause

15.15 – 16.00 Behandling av saker fremlagt fredag 9. juni

16:00 – 17:00  Valg

17:00 – 17:15  Tid og sted for neste landsmøte

17:15               Avslutning v/ leder

20:00               Jubileumsmiddag


No Replies to "Dagsorden til NRLs Landsmøte 2017"


    Got something to say?

    Some html is OK