Samisk reindrift en saga blott?

NRL-leder Ellinor Marita Jåma hadde denne kronikken på trykk i Trønder-Avisa i dag.

2017-05-04 Ellinor-kronikk i Trønder-Avisa


1 Reply to "Samisk reindrift en saga blott?"

  • nancy
    5. mai 2017 (17:17)
    Reply

    Våre myndigheter bør lese seg opp på f.eks hvordan det går med reindrifta på Russisk side, hvordan det ble da kolonismen der tvang reindrifta inn i et landbrukssystem,basert på landbrukstankegang. Vi behøver ikke å gjøre de samme feil i hel verden, vi bør kunne hente kunnskap fra andre områder og evne å forstå hva som gikk galt. Statens «effektive» «rasjonelle» reindrift kan kanskje skapes med statiske reintall,inngjerdede områder og i en såpass liten skala med få eiere at utbytte kan tas ut på tross av svingende lønnsomhet, men den samiske reindrifta, slik vi kjenner den, vil som Ellinor skriver, være en saga blott. Kulturbæreren, språkbærere,vår stolthet, særegenhet og inderlighet ti næringen vil utraderes til fordel for rein kjøttproduksjon lik hjortefarmer. Staten må snart anerkjenne hvordan vi vurderer verdien av vår næring, at det går langt utover deres nøkkeltall for produksjon.
    Nancy


Got something to say?

Some html is OK