Pressemelding – NRLs krav 2017-2018

P R E S S E M E L D I N G
NRL HAR LAGT FRAM KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE FOR 2017-2018

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har overlevert sitt krav til reindriftsavtale for 2017 – 2018 den 11. januar d.å. med en ramme på 143, 1 mill kroner.

Fokusområdene i kravet retter seg mot sikring av beitearealer, styrke reindriftens rett til selvstyre og selvbestemmelse, sikring av reindriften som en familiebasert næring, sikring av reindriftens bærekraft i forhold til rovvilttap og sikring av velferdsordninger og HMS i reindriften.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund mener NRLs krav er svært omfattende, men også velbegrunnet i forhold til de tiltak som kreves. – Gjennom rapportene Reindriftens Hverdag og Utfordringer for selvstyre har vi god dokumentasjon for våre krav, noe som også medfører at vi krever tidligere avviklede ordninger innført igjen. Her kan det blant annet vises til ordninger i forhold til gjeterhytter, sier leder Ellinor Marita Jåma.

NRL er også opptatt av at lærlingeordningen videreføres. Det har fra 2001 til 2016 vært 147 reindriftslærlinger hvorav 98 % har gått til fagprøve. Pr. i dag er det 21 løpende lærlingekontrakter der nesten 50 % av lærlingene er jenter. – Jeg mener lærlingeordningen både er viktig for å forberede unge på livet i reindriften, og ikke minst rekruttere flere jenter inn i næringen, avslutter Jåma.
———-

Kontaktperson:
Ellinor Marita Jåma, tlf. nr: 91 61 34 60


No Replies to "Pressemelding - NRLs krav 2017-2018"


    Got something to say?

    Some html is OK