NRLs Krav Til Reindriftsavtale

NRLs krav til reindriftsavtale 2017 – 2018

Oslo, 11. januar 2017: Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i dag overlevert sitt krav til reindriftsavtale for 2017 – 2018 med en ramme på 143,1 millioner kroner.

Fokusområdene i kravet retter seg mot sikring av beitearealer, styrke reindriftens rett til selvstyre og selvbestemmelse, sikring av reindriften som en familiebasert næring, sikring av reindriftens bærekraft i forhold til rovvilttap og sikring av velferdsordninger og HMS i reindriften.

Les hele NRLs krav her.


No Replies to "NRLs Krav Til Reindriftsavtale"


    Got something to say?

    Some html is OK