Stor samhandlingskonferanse under Tråante 2017

NRL har nylig gjennomført en 2 dagers samhandlingskonferanse om reindrift i forbindelse med Tråante 2017, der det var rundt 300 påmeldte. Konferansen har tatt opp dagsaktuelle temaer som omhandler arealbruk og rovviltforvaltning, og engasjerte både reineiere og andre som var til stede.

Konferansen ble åpnet av NRLs leder Ellinor Marita Jåma og landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Både næringsutøvere, forskere og politikere deltok i panelsamtaler hvor deltakerne fikk anledning å ta del i debattene gjennom innlegg og direkte spørsmål.

Med bakgrunn i konferansen har NRL utarbeidet et utkast til en erklæring som underskrives av reindriftsorganisasjonene både i Sverige, Finland og Norge. Erklæringen uttrykker organisasjonenes felles vilje i arbeidet med sikring av reindriftens arealer og rovviltsituasjonen. Dette er også et første steg i arbeidet med å etablere et mer formelt forpliktende samarbeid mellom reindriftsorganisasjonene på tvers av landegrensene.


No Replies to "Stor samhandlingskonferanse under Tråante 2017"


    Got something to say?

    Some html is OK