Kjære reineiere og reindriftsvenner!

Et nytt innholdsrikt år går mot slutten, og da er det fint å ta et lite tilbakeblikk på året som har gått. I år som i fjor har det vært et hektisk år! Vi opplever stadig økning i saker som har betydning for reindrifta. Våre områder er svært attraktive for andre som blant annet ønsker å etablere både vindmøller og gruvevirksomhet i reinbeiteområder. Dette er en stadig større utfordring. Derfor har NRL valgt å arrangere en samhandlingskonferanse under Tråante 2017, hvor vi setter areal og rovdyr på dagsorden! Dette er tema som også var viktig under det første lappemøtet i 1917.

I 2016 har vi hatt flere store saker på bordet. I tillegg til daglig drift og en rekke høringer har vi blant annet jobbet med jordskifteretten og interne forhold i reindriften, ny stortingsmelding om reindrift, ny erstatningsordning for tap til rovdyr, for å nevne noe. Dette er store og krevende saker, som vi har brukt mye våre ressurser på. I tillegg til våre to ansatte i administrasjon har arbeidsutvalget måttet ta mye administrasjonsarbeid for å få unna arbeid. Vi har også hatt prosesser på gang som har resultert i rapporter som det er verdt å lese. Rapporten om reindriftens hverdag er publisert, samt rapporten om selvstyre i reindrifta. Dette er to viktige rapporter for NRL og vil komme godt med i vårt videre arbeid.

I reindriftsavtalen 2016/17 fikk vi i gjennom å avsette midler til organisasjonsutviklings arbeidet. Dette var svært viktig for at vi i det hele tatt skal kunne ha mulighet til å jobbe fram tiltak som skal modernisere og effektivisere organisasjonen vår, og for å imøtekomme de forventninger NRLs medlemmer har. Vi har engasjert Kine Kvalstad og Averdi Karasjok ved Marja Katarina Påve Gaup i dette arbeidet. Kine Kvalstad er nå engasjert i 50 % stilling for å arbeide videre med prosjektet. I forbindelse med dette arbeidet har det vært gjennomført workshop med noen lokallag i høst, det gjenstår enda noen lokallag og de vil få besøk i løpet av januar. Det vil også bli arrangert workshop for styret og ungdomsutvalget. Det er viktig for NRL å få grasrota med i det videre arbeidet, og at styret lokallagene er med på denne prosessen. NRL har fått henvendelser fra lokallag som ønsker å gjennomføre aktiviteter og kurs. Vi er veldig glad for aktive og engasjerte lokallag, og er positive til at lokallagene engasjerer seg. Karasjok flyttsamelag ytret ønske om et regnskap og dronekurs og dette vil bli gjennomført i januar. Kurset er selvsagt gratis for medlemmer!

For min egen del ble ikke dette året slik jeg hadde håpet på. Året har vært preget av at jeg har vært sykemeldt i en lengre periode. Kroppen sa rett og slett stopp. Jeg har prøvd å bruke tiden godt, og lyttet til de råd jeg har fått og hvilt meg så godt det har latt seg gjøre. Jeg sliter fortsatt med spenninger i rygg og nakke, som jeg får god behandling for.

Etter å ha vært borte så lenge gleder jeg meg derfor ekstra mye til å ta fatt på et nytt år! De to første månedene vil bli svært hektisk med Reindriftsforhandlinger og Tråante 2017!
Forhandlingsutvalget møtes 3-4 januar hvor vi vil arbeide ferdig utkast til krav til ny reindriftsavtale, og som vil sendes ut til lokallagene. Kravet overleveres til Staten ved LMD 11. Januar!

Gjennom forhandlingene til reindriftsavtalen 16/17 fikk vi forhandlet fram en økonomisk ramme slik at reindriften kan være godt synlig og representert under Tråante 2017. Vi er svært glade for at forhandlingspartene ser viktigheten av dette, da reindriften var svært sentral under møtet i 1917. At NRL er med å fyller torget i Tråante med en storlavvo med alt det reinen har å by på er vi veldig stolt over. Det er markedsutvalget, RUF og Innovasjon Norge, i samarbeid med Oi! Trøndersk mat og drikke som står for den tekniske gjennomføringen. I tillegg arrangerer vi som nevnt innledningsvis en samhandlingskonferanse om areal og rovdyr i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Vi håper å se så mange som mulig under den første uka februar.

Jeg gleder meg også til å ønske NRLs medlemmer og andre gjester til årets landsmøte og NRLs 70 års jubileum som vil finne sted i Tråante 8-10 juni. Det skal bli fint å kunne oppsummere de 3 årene som har gått siden sist vi møttes til landsmøte. Jeg håper også at vi i 2017 vil få medlemsrekord. Vi vil oppfordre alle som har et hjerte for reindrifta til å engasjere seg. Den eneste måten å lykkes i arbeidet med en fremtidsrettet reindrift er å stå sammen i de store og viktige saker. NRL er avhengig av engasjement for å styrke og utvikle organisasjonen vår. Som leder, ønsker jeg meg enda flere med på laget, og jeg ønsker ungdommene spesielt velkommen med på laget. Det er med andre ord et meget spennende halvår vi har foran oss.

Med det vil jeg takke dere for dette året og på vegne av NRL ønske dere et riktig godt nytt år.

Ellinor Marita Jåma
Leder


No Replies to "Kjære reineiere og reindriftsvenner!"


    Got something to say?

    Some html is OK