Endringer i Reindriftsloven

Stortinget skal nå behandle forslaget til endringer i Reindriftsloven, som omhandler grensegjerdet mot Finland, 10. mai.

«Regjeringen legger med dette fram forslag til endringer i reindriftsloven som inkorporerer Konvensjonen mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014.

I Prop. 49 S (2015–2016) av i dag fra Utenriksdepartementet, bes det om Stortingets samtykke til inngåelse av Konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014.

Utgangspunktet for konvensjonen er at grensen mellom Norge og Finland er stengt for grensekryssende reindrift.»

Les hele forslaget her


No Replies to "Endringer i Reindriftsloven"


    Got something to say?

    Some html is OK