1 result for tag: omorganisering


Workshop: omorganisering

Tillitsvalgte i NRL samles neste uke på Stjørdal til workshop. Temaet er fremtidig organisering av NRL. Mål for workshop: ·         At lokallagene aktivt bidrar til arbeidet med ny organisasjonsstruktur. ·         Å forberede saken for landsmøtet.  Forberedelse: Gruppearbeidet i workshopen vil ta utgangspunkt i Rapport gällande översyn av NRL:s organisation (15.mai 2014) av Anders Blom. Det er derfor viktig at alle har lest rapporten og satt seg grundig inn i forslagene som fremmes. Rapporten fra omstruktureringsutvalget som ble nedsatt på slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000-tallet vil også bli brukt som ...