Workshop: omorganisering

Tillitsvalgte i NRL samles neste uke på Stjørdal til workshop. Temaet er fremtidig organisering av NRL.

Mål for workshop:

·         At lokallagene aktivt bidrar til arbeidet med ny organisasjonsstruktur.

·         Å forberede saken for landsmøtet.

 Forberedelse:

Gruppearbeidet i workshopen vil ta utgangspunkt i Rapport gällande översyn av NRL:s organisation (15.mai 2014) av Anders Blom. Det er derfor viktig at alle har lest rapporten og satt seg grundig inn i forslagene som fremmes. Rapporten fra omstruktureringsutvalget som ble nedsatt på slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000-tallet vil også bli brukt som grunnlag. Denne vil ettersendes i forkant av møtet, og det forutsettes også at alle gjør seg kjent med forslagene fra dette arbeidet.

Dersom styremedlemmer eller lokallagsledere ikke kan delta, må de god tid i forveien forberede sin vara på å møte. Dette er viktig i forhold til gjennomføring av workshopen.

Inndeling i grupper:

Dette, og praktisk gjennomføring vil bli gjennomgått av leder i forkant av workshop.

Workshop – dag 1:

 12.30 – 12.45: Velkomst v/ Ellinor Marita Jåma

 12.45 – 13.15: Inspirasjonsforedrag om omorganisering v/ Astrid Solberg, Bondelaget

 13.15 – 13.30: Spørsmål fra deltakerne

 13.30 – 14.00: Inspirasjonsforedrag om omorganisering v/ Haltbrekken, Naturvernforbundet

 14.00 – 14.15:Spørsmål fra deltakerne

14.15 – 14.30: Kaffepause

 14.30 – 15.00: Innledning til arbeidet med omstrukturering av NRL v/ Ellinor Marita Jåma

 15.00 – 15.30: Presentasjon av opplegg for workshop

 15.30 –  19.30: Workshop

 

Workshop – dag 2:

 09.00 – 09.15: Gruppe 1 presenterer sine forslag

09.15 – 10.00: Felles drøfting av forslagene fra gruppe 1

10.00 – 10.15: Gruppe 2 presenterer sine forslag

10.15 – 11.00: Felles drøfting av forslagene fra gruppe 2

11.00  – 11.15: Gruppe 3 presenterer sine forslag

11.15 – 12.00: Felles drøfting av forslagene fra gruppe 3

12.00 – 12.15: Gruppe 4 presenterer sine forslag

12.15 – 13.00: Felles drøfting av forslagene fra gruppe 4

 13.00 –  13.10: Avslutning av workshop ved Ellinor Marita Jåma

(med forbehold om endringer)


No Replies to "Workshop: omorganisering"