1 result for tag: NVE


La fjellene leve!

På grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland ligger det en perle av et fjellområde, Gaelpie/ Kalvvatnet. Her har samene i Åarjel-Njaarke og Voengelh Njaarke levd og virket i generasjoner. Her har de sitt sommerparadis, barn, unge, voksne og eldre samles her hver sommer for å merke de nyfødte reinkalvene som skal føre reindriftene videre til nye generasjoner, her overføres kunnskap mellom generasjoner, en kunnskap som ikke kan læres på skolebenken, men som må læres gjennom praktisk deltakelse. Slik har det alltid vært og slik vil jeg at det fortsatt skal være. Men det ønsker ikke Bindal kommune og Fred Olsen. Nei, de vil ta ...