1 result for tag: landsmøtet 2015


LANDSMØTET 2015

Nord-Trøndelag Reinsamelag står som arrangør av årets landsmøte, som avholdes på Scandic Hell på Stjørdal. Her er det endelige landsmøteprogrammet! (oppdatert pr. 8.6.15) PÅMELDING GJØRES HER! http://evento.no/landingssider/nrl/   Fredag den 12. juni: 09.00 – 11.00  Leders tale / Hilsningstaler 11.00 – 11.15  Kaffepause 11.15 – 11.45  Konstituering 11.45 – 12.00  Godkjenning av dagsorden 12.00 – 13.00 Styrets årsmelding 2014/2015 v/ leder Ellinor Marita Jåma 13.00 - 14.00 Lunsj 14.00 - 14.30 Regnskap 2014 v/Per John Anti 14.30 – 15.30  Styrets forslag til omstrukturering av NRL ...