4 results for tag: landsmøte


Landsmøtet 2015

NRLs styre innkaller lokallagene og ungdomsutvalget til landsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 12. og 13. juni 2015. Foreløpig saksliste: Konstituering Godkjenning av innkalling Årsmelding 2014/2015 Regnskap 2014 Omstrukturering av NRL Virksomhetsplan 2015/2016 Budsjett 2016 Valg   Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på landsmøtet settes til 12. april 2015. Endelig saksliste sendes ut 24. april. I forbindelse med landsmøtet avholdes det fagdager 10. og 11. juni, samme sted, i samarbeid med Stiftelsen Protect Sapmi. Formålet er å sikre næringsarealene bedre gjennom økt kompetanseheving og ...

Påmelding landsmøtet 2015

Styret i NRL/NBR og Gaske-Dajven Båatsoe Tjïelte ønsker delegater og gjester velkommen til Trøndelag. Landsmøtet arrangeres på Scandic Hell i Stjørdal, 12. og 13. juni 2015. I forbindelse med landsmøte vil Protect Sápmi avholde fagdager den 10. – 11. juni. For å melde deg på landsmøtet og fagdager vennligst fyll ut påmeldingsskjema under programmet. NB! Eventuelt følge må også fylle ut skjema! Påmeldingsfrist: 29. mai 2015.  http://evento.no/landingssider/nrl/  

LANDSMØTET 2015

Nord-Trøndelag Reinsamelag står som arrangør av årets landsmøte, som avholdes på Scandic Hell på Stjørdal. Her er det endelige landsmøteprogrammet! (oppdatert pr. 8.6.15) PÅMELDING GJØRES HER! http://evento.no/landingssider/nrl/   Fredag den 12. juni: 09.00 – 11.00  Leders tale / Hilsningstaler 11.00 – 11.15  Kaffepause 11.15 – 11.45  Konstituering 11.45 – 12.00  Godkjenning av dagsorden 12.00 – 13.00 Styrets årsmelding 2014/2015 v/ leder Ellinor Marita Jåma 13.00 - 14.00 Lunsj 14.00 - 14.30 Regnskap 2014 v/Per John Anti 14.30 – 15.30  Styrets forslag til omstrukturering av NRL ...

Landsmøte 2015