LANDSMØTET 2015

Nord-Trøndelag Reinsamelag står som arrangør av årets landsmøte, som avholdes på Scandic Hell på Stjørdal. Her er det endelige landsmøteprogrammet! (oppdatert pr. 8.6.15)

PÅMELDING GJØRES HER! http://evento.no/landingssider/nrl/

 

Fredag den 12. juni:

09.00 – 11.00  Leders tale / Hilsningstaler

11.00 – 11.15  Kaffepause

11.15 – 11.45  Konstituering

11.45 – 12.00  Godkjenning av dagsorden

12.00 – 13.00 Styrets årsmelding 2014/2015 v/ leder Ellinor Marita Jåma

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 14.30 Regnskap 2014 v/Per John Anti

14.30 – 15.30  Styrets forslag til omstrukturering av NRL v/leder Ellinor Marita Jåma

15.30 – 16.15  Informasjon fra Markedsutvalget v/leder John Anders Lifjell

16.15 – 16. 40 Kaffepause

16.40 – 17.40  Omstrukturering av NRL – debatt

17.40  – 18.30 Reindriftsavtalen 2016-2017 – innspill

 

20.00 –            Middag                                                       

 

Lørdag den 13. juni:

09.00 – 10.20  Lokallagenes time (10. minutt pr. lokallag)

10.20 – 10.35  NRL-U – Informasjon/Virksomhetsplan for 2015/2016 v/leder Juhan Danel Gaup

10.35 – 10.45  Kaffepause

10.45 – 11.30  Presentasjon av prosjektrapporten «Reindriftens hverdag» v/ SANKS

11.30 – 13.00  Innspill til ny stortingsmelding om reindrift

13.00 – 14.00  Lunsj

14.00 – 14.45  Virksomhetsplan for 2015/16 v/Inge Even Danielsen

14.45 – 15.00 Budsjett 2016 v/nestleder Per John Anti

15.00 – 15.30 Behandling av fremlagte saker

15.30 – 15.45  Kaffepause

15.45 – 16.30  Valg

16.30 – 16.40  Tid og sted for neste landsmøte v/ Karasjok Flyttsamelag

16.40 – 17.15  Markering av NRLs 70-års jubileum – 2017

17.15 – 17.30  Avslutning v/ leder

20.00 –            Middag

 

VELKOMMEN!

Landsmøtedelegater, styre, valgkomite, gjester samlet foran Vadsø Kirke

Landsmøtedelegater, styre, valgkomite, gjester samlet foran Vadsø Kirke i 2014


No Replies to "LANDSMØTET 2015"