NRL og LMD har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 – 2019

NRL  og Landbruks- og matdepartementet har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 – 2019. Den økonomiske rammen for avtalen er på 123,1 millioner kroner, noe som er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale.

NRLs forhandlingsutvalg er fornøyd med at distriktstilskuddet er økt. Ektefelletilskuddet  er også videreført, i tillegg er etableringstilskuddet og særskilt driftstilskudd til ungdom blitt større

Partene er også enig om å nedsette en arbeidsgruppe som skal fremme tiltak for å styrke kvinners stilling i reindriften. NRLs organisasjonstilskudd er økt med 1 millioner kroner, noe som bidrar til å utvide handlingsrommet i forhold til organisasjonens arbeid.

Reindriftsavtalen 2018 2019

Protokoll Reindriftsavtalen 2018 – 2019


No Replies to "NRL og LMD har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 – 2019"


    Got something to say?

    Some html is OK