Kort info om Markedsutvalget for reinkjøtt

Markedsutvalget for reinkjøtt skal arbeide for å sikre norsk reinkjøtt positiv oppmerksomhet, og kjøpsutløsende adferd.

Utvalget er sammensatt av tre medlemmer oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund, ett medlem oppnevnte av Private Reinsdyrslakteriers Landsforbund og ett medlem oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

Utvalget samarbeider med Opplysningskontoret for egg og kjøtt ved gjennomføring av markedsaktiviteter og med Innovasjon Norge gjennom «Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskapning» om arrangementer som Reinkjøttkonferansen, Samefolkets dag og Matstreif.

Utvalget har utviklet en visuell profil, «Rein – helten på vidda», som brukes i utvalgets kommunikasjon. Markedsutvalget utarbeider hvert andre år en markedsplan som legger grunnlaget for arbeidet.

Markedsutvalget er ansvarlig for innholdet under fanen «marked».

Landbruksdirektoratet er sekretariat for utvalget. https://www.landbruksdirektoratet.no/no/styrer-rad-utvalg/markedsutvalget-for-reinkjott

Lenker

Lagertallene, som Landbruksdirektoratet samler inn månedlig, er et viktig beslutnings-grunnlag for markedsutvalget. Du finner lagertallene her.


No Replies to "Kort info om Markedsutvalget for reinkjøtt"


    Got something to say?

    Some html is OK