NRL BEKLAGER FRATREDELSE I LANDBRUKSDIREKTORATET

Søndag, 14. mai 2017: Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har nylig mottatt beskjed om at Magnar Evertsen fratrer sin stilling som direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet etter eget ønske.

NRL beklager at Evertsen ikke fortsetter i sin stilling. – Vi har hatt et godt samarbeid og en veldig god dialog. Vi har opplevd han som en person med god forståelse og innsikt i reindriften, sier NRL-leder Ellinor Marita Jåma.

Fra NRLs side vil vi derfor få takke Evertsen for den jobben han har gjort, og ikke minst for det gode samarbeidet vi har hatt, sier Jåma. Vi hadde selvsagt håpet at han ble lengre i stillingen, da det har vært relativt hyppige utskiftinger av direktører. Dette er ingen heldig situasjon for reindriften, avslutter Jåma.

—————–

For ytterligere opplysninger, kontakt:

NRL-leder Ellinor Marita Jåma, mobil nr.: 91 61 34 60.


No Replies to "NRL BEKLAGER FRATREDELSE I LANDBRUKSDIREKTORATET"


    Got something to say?

    Some html is OK