REINKALVER BLIR TIL ØRNEMAT – SITUASJONEN ER UTE AV KONTROLL

Fortvilte reineiere opplever for tiden svært store tap av reinkalver etter ørneangrep. Situasjonen er dramatisk, og kalvingen er så vidt begynt.

– Nok er nok. Vi har en ørnebestand som er helt ute av kontroll, og den eneste muligheten man har for å forebygge kalvetap, er å effektivisere skadefellingen slik at kalvetapene blir redusert, sier leder i NRL, Ellinor Marita Jåma.

I følge reineierne øker antallet kalver som blir drept av ørn hvert eneste år.

-NRLs kan ikke lengre akseptere at reineiernes avkastning i form av reinkalver skal bidra til å  fóre opp ørnebestandene. Vi har ved flere anledninger tatt opp denne alvorlige situasjonen med myndighetene, men det kan synes som at det ikke foreligger vilje til å gjøre noe med saken. Dersom ikke myndighetene snarlig iverksetter tiltak for å bedre situasjonen, må reineierne selv iverksette tiltak for å beskytte sin eiendom, avslutter Jåma.

————

Kontakt:

Ellinor Marita Jåma, mobilnr. 916 13 460

Billedtekst:

Ørnedrept reinkalv. Fotograf Per M. Skum


No Replies to "REINKALVER BLIR TIL ØRNEMAT – SITUASJONEN ER UTE AV KONTROLL"


    Got something to say?

    Some html is OK