Selvstyre i reindrifta – seminar i Alta

Siidaandelslederne, distriktstyrene og NRLs styre er invitert til seminar i Alta, 20. og 21. oktober. Påmeldingsfrist er 9.10.2016. I invitasjonen står det:

I reindriftsavtalen for 2015/16 ble det besluttet at det skal gjennomføres tiltak for at reindriftsnæringen i fremtiden skal få økt internkontroll og selvstyre.

I den sammenheng ble det i august 2015 gjennomført et seminar, der formålet var å få innspill fra reindriftsnæringen på hvilke områder arbeidsgruppen skal jobbe med for å videreutvikle internkontroll og selvstyre i reindriftsnæringen.

Arbeidsgruppen har siden oktober 2015 sett på ulike sider ved reindriftens selvstyre, og er nå i sluttfasen av dette arbeidet.

Det inviteres nå til nytt seminar for å presentere arbeidsgruppens arbeid hittil. Det er viktig både for næringen å få et bilde av prosessen, og for arbeidsgruppen å få tilbakemeldinger på arbeidet fra næringen før det ferdigstilles.

Arbeidsgruppen består av Hans Ole Eira og Juhán Dánel Gaup fra Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Marit Meløy Utsi fra Sametingets administrasjon, Øystein Ballari fra Fylkesmannen i Troms, Ingolf Balto fra Fylkesmannen i Finnmark, Liv Berit Hætta og Ola Christian Rygh fra Landbruksdirektoratet.

Program

Tid: Oppstart kl 11.30 – 20. oktober og avslutning kl 12.00 – 21. oktober.

Sted: Norges Arktiske Universitet, Campus Alta, auditoriet 1042

Ordstyrer: Ola Chr. Rygh

Deltakere: Medlemmer i distriktsstyrer, siidaandelsledere, NRLs styre, arbeidsgruppa inkl. sekretariatet

Middag: Thon hotell Bossekop

 

Torsdag 20. oktober

11.30 – 12.30  Registrering ved auditoriet 1042
Lunsj i kantina på «Høgskolen»

12.30 – 13.00  Velkommen og informasjon om arbeidsgruppas mandat, prosess og arbeidsform  v/Ola Chr. Rygh

13.00 – 13.45  Det interne selvstyret

v/ Hans Ole Eira og Per Jon Anti

Kommentarer/spørsmål fra salen

13.45 – 14.30 Resultater fra spørreundersøkelsen om kjennskap til innholdskrav i bruksreglene

v/Liv Berit Hætta

14.30 – 15.00 Kaffepause

15.00 – 15.45  Utfordringer for det interne selvstyret som arbeidsgruppa har avdekket

v/Ingolf Balto

15.45 – 17.00  Gruppearbeid

17.00 – 17.30  Presentasjon av gruppearbeid

17.30               Avslutning

19.00               Middag på Thon Vica Hotell i Bossekop

Fredag 21. oktober

08.30 – 08.45 Oppsummering av dagen før

v/Ola Chr. Rygh

08.45 – 09.15 Distriktsplanprosjekt i Troms – dialog med kommunene

v/ Øystein Ballari

09.15 – 10.00  Konfliktløsning – hva skal til for å løse et problem før det blir en konflikt?

v/Juhán Dánel Gaup og Ingolf Balto

10.00 – 10.15  Kaffepause

10.15 – 11.15  Gruppearbeid

11.15 –  11.45             Presentasjon av gruppearbeid

11.45 – 12.00  Oppsummering og avslutning

12.00 – 13.00 Lunsj i kantina på Høgskolen

 

 

Praktisk informasjon

Overnatting:

Bestilling gjøres av den enkelte ved å ta direkte kontakt med Thon hotell Alta:

Telefon: 78 49 40 00

Epost: alta@thonhotels.no

Bookingkode ved bestilling: 211016LAND

Ved bestilling før 30.september 2016 er det garantert at du får rom ved hotellet.

Etter denne datoen gjelder ikke romreservasjonen, men du kan fortsatt bestille overnatting her (eller andre overnattingsplasser). Da trenger du ikke bookingkoden.

NB! Alle må selv betale for hotelloppholdet, men får refundert beløpet mot kvittering for betalt opphold ved å levere reiseregning til Landbruksdirektoratet.

Ved eventuelt forfall, så må du huske å avbestille hotellrommet! Ta direkte kontakt med hotellet. Hvis rommet ikke er avbestilt senest 19. oktober, så vil du bli fakturert for beløpet, og dette dekkes ikke av Landbruksdirektoratet.

Reise:

Alle må selv bestille flyreise og betale for reisen. Utlegget refunderes gjennom reiseregning. Husk å ta vare på kvittering for betaling for reise. Det er en fordel å bestille i god tid, så er man sikret plass.

De som kjører bil, får dekket kjøring etter statens satser. Det gis ikke dekning for kost og losji under reisen til og fra seminaret. Det oppfordres til at flere kjører i samme bil for å spare på kostnader og miljøet.

Påmelding:

Navn:

Adresse:

E-post adresse:

Telefon:

Reinbeitedistrikt/Reinbeiteområde:

Annet (f.eks. NRL, fylkesmann):

Deltar du på felles middag torsdag kl 19?

 

Kopier teksten med dine opplysninger (navn og adr. mm) og lim inn på e-post som sendes til berit.anne.triumf@landbruksdirektoratet.no innen 9. oktober 2016.

Påmeldingsdato er viktig å overholde av hensyn til videre planlegging av matservering og møtelokaler/grupperom for gruppearbeid.

 


No Replies to "Selvstyre i reindrifta - seminar i Alta"


    Got something to say?

    Some html is OK