Frister for rapporter

Medlemslister og innbetaling av kontingentandel til NRL i samsvar med NRL’s vedtekter.

I flg NRL vedtekter er Landsforbundets medlemmer er reinbeitedistrikt og enkelt personer som er tilsluttet forbundets fylkes-/lokallag. Kontingenten innbetales til lokallagene.

Kontingenten fordeles prosentvis mellom landsforbundet og fylkes-/lokallag. Medlemskontingenten for støttemedlemmer skal i sin helhet tilfalle fylkes-/lokallag.

For å være valgbar som delegat til landsmøtet skal kontingenten være betalt innen 30. april. Fylkes/lokallagene skal sende underskrevne medlemslister påført betalingsdato til NRL senest 15. mai. For øvrig er alle som betaler kontingenten i løpet av året fullverdige medlemmer fra betalingstidspunktet og skal meldes inn til NRL fortløpende.

Kontingent andelen innbetales NRL sandtidig med innsendelse av medlemslister, innbetalingsbekreftelse vedlegges oversendelse av medlemsliste.

Satser:

Innehaver av driftsenhet: Kroner 1 200,- pr år
Andre personer som er oppført i reindriftsmeldingen: Kroner 400,-
Lite Reinbeitedistrikt (1 – 5 siida-andeler): Kroner 1200,-
Mellomstore reinbeitedistrikt (6-10 siida-andeler): Kroner 2400,-
Store reinbeitedistrikt (over 10 siida-andeler): kroner 4800,-


No Replies to "Frister for rapporter"


    Got something to say?

    Some html is OK