Styret i NRL samlet i Tromsø

NRLs styre

På sakslisten sto blant annet Tråante 2017, organisasjonsutvikling og planlegging av tillitsvalgtkonferanse.

Tråante 2017: Markeringen skal både skje som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. NRL ønsker å samarbeide med Tråante 2017 for å markere og synliggjøre reindriftens utvikling og betydning, samt spre kunnskap om reindriften gjennom seminar og visuell framstilling. I tillegg er NRL 70 år i 2017, noe som ønskes markert i forbindelse med jubileumsåret.

Organisasjonsutvikling: NRLs innspill til reindriftsforhandlingene 2016/2017 danner grunnlaget, sammen med tidligere gjennomførte prosesser

NRL ser behov for å utvikle sin organisasjon til å møte de komplekse utfordringer som følger av samfunnsutviklingens effekter på reindriften. Det er derfor igangsatt en intern prosess for å utvikle og styrke organisasjonen på en slik måte at den kan ivareta interne og eksterne oppgaver på en bedre måte enn hva som er tilfellet i dag. NRL ser behov for å øke kapasiteten og styrke kompetansen i alle ledd, samtidig som det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse i de saker hvor organisasjonen ikke har denne. For å kunne gjennomføre denne prosessen, kreves det økte ressurser. 

For at NRL skal kunne ivareta reineiernes interesser, og samtidig kunne følge opp prosesser som initieres av statlige myndigheter, må organisasjonstilskuddet økes samt at det gis støtte til et prosjekt som går ut på å utvikle NRL til en organisasjon som bedre kan møte de utfordringer reindriften står ovenfor i 2016 og i årene som kommer.


No Replies to "Styret i NRL samlet i Tromsø"


    Got something to say?

    Some html is OK