Proposisjon om ny reindriftsavtale 2016/2017

Proposisjonen ble godkjent av Regjeringen i statsråd 18.3., og oversendt Stortinget for behandling.

Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 31. juni 2017. Rammen for den nye avtalen er på 114,5 mill. kroner. Dette er en økning på 1,5 mill. kroner sammenlignet med inneværende avtale. Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2016/2017 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Det fremgår av Prop. 77 S at:

I sitt krav viste NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige å få gjennomført for å kunne oppnå målene om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. I den forbindelse understreket NRL betydningen av at reindriftsavtalen skal være et verktøy for å videreutvikle den tradisjonelle reindriften, der målet er å legge til rette for en positiv og framtidsrettet næring i alle deler av landet. NRL fremmet følgende prioriteringsliste i sitt krav:

  • Bedre sikring av reindriftens arealer.
  • Økning av inntekter til reindriftsnæringen.
  • Sikre stabile og forutsigbare markedsordninger.
  • Bedre rammevilkårene for reinbeitedistriktene.
  • Sikre finansieringen av «Protect Sápmi».

No Replies to "Proposisjon om ny reindriftsavtale 2016/2017"


    Got something to say?

    Some html is OK