Buorre Ođđajahki – Buerie Orrejaepie – Godt Nyttår

Kjære medlemmer og andre!

Det er årets siste dag, og tid for å reflektere over året som har gått. 2015 har vært et utfordrende og krevende år på mange måter. Men også et år hvor det har vært mye positivt.

Reindriftsmessig har det vært mange positive tilbakemeldinger. Det var en god sommer med mye kalv de fleste steder, og det har vært en fin høst med gode beiteforhold. Vi merker også klimaendringene godt og det har vært en svært mild november og desember.

Så er det ingen tvil om at  det henger mørke skyer over oss, som er svært krevende for det daglige arbeidet. Våren var preget av ørneangrep på kalv mange steder. Dette er i og for seg ikke noe nytt. Men takket være dere som er ute til fjells og har dokumentert og delt både bilder og film gjorde at vi fikk nasjonal oppmerksomhet rundt ørne-problematikken. Rovdyr generelt er fortsatt et uløst problem. Med ny regjering øynet vi et håp om at det kanskje ble noen endringer til det bedre, ut fra hva regjeringspartiene uttalte i sin valgkamp.

Men vi må erkjenne at ingenting har blitt til det bedre. Fra NRLs side fortsetter vi å holde trykket oppe både mot regjeringen men også mot stortingspolitikere. Vi venter i spenning på den nye erstatningsordningen som ble bebudet i Statsbudsjett, og hva innholdet i den blir. Den vil bli sendt ut på høring, og jeg håper mange tar seg tid til å sette seg inn i den, og gir tilbakemeldinger på den. Vi har allerede nå signalisert overfor departementet at vi ønsker å konsultere om saken når den tid kommer.

Vi har hatt en rekke politiske prosesser dette året. Vi har blant annet konsultert og deltok på høring om ny motorferdsellov. Dessverre fikk vi ikke gehør hos regjeringen, men gjennom politiske møter med stortingsrepresentanter fikk gjennom noen små endringer til det bedre for reindrifta. Det skal bli spennende å se hvordan denne loven blir  å fungere i praksis. I tillegg til rovdyr, er arealinngrep også noe som fortsatt er en stor trussel for oss. Flere steder har det vært store planer om utbygginger, noen er avklart, og har gått i reindriftas favør, andre er uavklart enda, og dessverre er det også planer som vil få store konsekvenser for reindrifta. En del etterspør hjelp fra NRL, og der hvor vi har mulighet og kapasitet bistår vi distrikter med veiledning og bistår under møter så fremt vi har kapasitet til det. Det som er viktig for at NRL skal kunne hjelpe er at det er distriktene selv som tar kontakt. Det er vanskelig for oss og til en hver tid å ha oversikt over alle saker som berører distriktene. I tillegg oppfordrer vi til at folk tegner medlemskap i NRL, det vil også gjøre det lettere å få hjelp og bidra til at vi kan innhente den kompetansen vi er avhengige av for å kunne yte best mulig service overfor våre medlemmer.

Allerede i fjor høst startet vi med en prosess med Landbruk- og matdepartementet på endringer av reindriftslovens § 60. NRLs posisjon har hele tiden vært at vi ikke ønsket en endring av loven på nåværende tidspunkt, da vi mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av loven, samt at det er en ny stortingsmelding på trappene. Vi har opplevd møtene og konsultasjonene som konstruktive og hadde stor tro på at vi skulle komme til enighet i denne saken. Dessverre avsluttet vi ett års arbeid med å konkludere med at vi ikke greide å oppnå enighet. Mange har engasjert seg i saken og hatt meninger om den, flere har vært i kontakt med departementet men også direkte med statsråden som førte til at de måtte handle raskt. Det resulterte i at vi ikke hadde mulighet til å kunne slutte oss til departementets forslag.

Det har vært en svært krevende høst organisasjonsmessig. Randi har hatt permisjon for å fullføre sin master i jus. Vi gleder oss stort over at hun får en formell juridisk kompetanse som vil få stor betydning for organisasjon som helhet. I hennes fravær har vi ikke hatt noen som har erstattet henne. Derfor har det blitt ekstra mye administrativt arbeid på arbeidsutvalget. Styret besluttet på styremøte i august å oppnevne et arbeidsutvalg bestående av leder Ellinor, Inge Even og Per John for å fordele arbeidsoppgavene. For egen del har dette vært til stor nytte. Spesielt siden min helse ikke har vært helt bra den siste tiden , har det vært av storbetydning at Inge Even og Per John kunne ha tatt et større ansvar i mitt fravær. Jeg er fortsatt sykemeldt i 80 % fram til 31.01.16. Jeg vil derfor kunne delta på noen møter, samt jobbe litt administrativt.

Styret og lokallagene har jobbet godt nå i desember med et utkast til nytt krav til reindriftsavtale. Denne er nå ute på høring hos lokallagene og vi venter på tilbakemeldinger innen 4. Januar. 7. Januar skal vi overlevere kravet til departementet.  Og i februar starter vi forhandlingene. Vi håper og tror at vi får til en minst like god avtale som i år. Vi har nå fått en ny Statsråd, så det skal bli spennende å se hvordan det vil slå ut på både avtalen men også andre politiske saker vi har foran oss.

På grunn av arbeidskapasitet i organisasjon går ikke alle saker like fort som vi ønsker. Blant annet arbeidet med organisasjonsutviklingen har tatt tid, men også muligheten til å drive politikkutvikling. Vi håper at vi i løpet av 2016 skal kunne få flere ressurser til å kunne utføre og utvikle NRL til å bli en enda sterkere organisasjon. Men for at vi skal klare det er vi også avhengig av deres hjelp. Vi trenger flere medlemmer, flere innspill, engasjement, samhold og vilje til å dra i samme retning. Vi må stå sammen i de store sakene. Vi har alt for mange saker som er for viktig til at vi kan være passive. NRL vil ta kampene sammen med næringa. Oppfordrer derfor alle til å verve medlemmer. Jo flere medlemmer jo sterke blir vi.

For at vi skal bli sett og hørt er vi avhengig av gode ambassadører både internt i næringa men også fra andre som kan fronte næringa vår på en positiv måte, men også vise realitetene. I år har vi hatt flere eksempler på det, alle som bidro med bilder og videoer av ørneangrepene, Børre Aasbø med sitt innslag i ”En naturlig helaften: Reinsdyr og rovdyr på NRK, Anne Louise N. Gaup som bidro med sakte-TV om reindrift på BBC, og Finnmark Rein med sitt spektakulære arrangement på Aker Brygge, bare for å nevne noe.

 

Om få timer går vi inn i et nytt år. Og jeg vil takke alle for året som har gått og ser fram til et nytt og spennende år, med nye utfordringer og ny giv.

 

Alt godt til dere alle!emj_samialbmotbeaivve

 

De beste ønsker for et nytt år fra

Ellinor Marita Jåma

Leder


No Replies to "Buorre Ođđajahki - Buerie Orrejaepie - Godt Nyttår"


    Got something to say?

    Some html is OK