Statens tilbud som forventet

Staten overleverte i dag sitt tilbud til NRL for Reindriftsavtaleperioden 2015 – 2016.

Les Statens tilbud her

Tilbudet er på 109,5 mill. kr og er i en størrelsesorden som NRL forventet, i tråd med de siste års tilbud.

Det fremkommer ikke noen store overraskelser i tilbudet slik vi ser det. Forhandlingsutvalget mener det er et grunnlag for å innlede forhandlinger, og vil derfor ha en organisastorisk behandling av tilbudet.

Vår tilsvar overleveres tirsdag 3. februar.

 


1 Reply to "Statens tilbud som forventet"

  • aslak
    30. januar 2015 (00:36)

    Vil dere virkelig stoppe konkuranse mellom slakteriene. Og ordne monopol til finnmarks eneste slakteri ved og stoppe salg av rein til finland/sverige.
    Det er jo akkurat reintallstilpasningen som gjør at man selger hvor man får best pris når man allikevel må slakte.
    Om den muligheten går bort så må man omså gi reinen gratis bare man slakter ned til tallet sitt. Og muligheten er borte om man ikke får tilskudd av det man slakter uavhengig kor det slaktes.