Kartlegging av omsorgs- og læringsbaserte tjenester

Avtalepartene LMD og NRL har oppnevnt en arbeidsgruppe for å arbeide videre med omsorgs- og læringsbaserte tjenester i reindriftsnæringa. I den forbindelse skal NRL kartlegge ulike tilbud innen omsorgs- og læringsbaserte tjenester som reindriftsnæringa allerede har igangsatt i de ulike fylkene.

NRL er kjent med at det gis tilbud til barnehager, skoler, funksjonshemmede og andre grupper i flere fylker.

NRL oppfordrer alle som tilbyr slike tjenester i dag, til å ta kontakt med oss snarest!

 

 


No Replies to "Kartlegging av omsorgs- og læringsbaserte tjenester"


    Got something to say?

    Some html is OK