Samerådets rapport til CERD

CERD (Comitee of the Elimination of Racial Discrimination) som er en del av FNs Høykomissær for menneskerettigheter og omtales som FNs rasediskrimineringskomite, har gjennomført høringer om hvordan medlemsstatene følger opp og implementerer innholdet i Konvensjonen mot rasediskriminering.

Samerådet/Sámiráđđi har på vegne av medlemsorganisasjonene sendt inn denne rapporten;

CERD_NORWAY


No Replies to "Samerådets rapport til CERD"


    Got something to say?

    Some html is OK