Landbruks- og Matdepartementet på møterunde i Finnmark og Tromsø

LMD har arbeidet med en ny Stortingsmelding om bærekraftig reindrift siden i vår. Nå arrangerer Fylkesmannen i Finnmark en møterunde der reinbeitedistriktene er invitert.

2. september kl. 13.00 – 14.30 Varanger Samiske museum, Varangerbotn

3. september kl. 09.00 – 10.30 Porsanger Vertshus, Lakselv.

3. september kl. 15.00 – 16.30 Scandic hotell, Alta

7. september kl. 13.30 – 15.00 Clarion Saga Hotel, Tromsø

 

Formålet med møtene er å få innspill fra næringa til arbeidet med stortingsmeldingen.


No Replies to "Landbruks- og Matdepartementet på møterunde i Finnmark og Tromsø"


    Got something to say?

    Some html is OK