Program for NRLs fagdag torsdag 12. juni 2014

Årets fagdag er todelt med følgende temaer:

Del 1. (kl. 12.00 – 15.15)
«Reindrift og mineralvirksomhet med utgangspunkt i Nussir-saken».

Del 2: (Kl. 15.30 – 19.00)
«Reintall – i lys av praktisk reindrift, forvaltning og juss».

Del 1

12.00 – 12.10 Innledning ved NRLs leder, Nils Henrik Sara

12.10 – 12.40 Politisk avveining mellom reindriftsinteresser og Mineralvirksomhet.
v/ Frank Bakke Jensen, medlem av Stortingets næringskomité

12.40 – 13.10 Kan reindriften og mineralvirksomhet leve side om side?
v/ Mikkel Nils Sara, Leder av Fiettar reinbeitedistrikt.

13.10 13.25 Kaffepause

13.25 – 13.55 Avbøtende tiltak som grunnlag for en levedyktig reindrift og mineralnæring
v/ Nussir-sjef Øystein Rushfeldt.

13.55 – 14.25 Sametingets rolle i forhold til mineralvirksomhet
v/ sametingsråd Silje Karine Muotka.

14.25 – 15.10 Paneldebatt

Del 2

15.30 – 15.40 Innledning
v/ NRLs leder Nils Henrik Sara

15.40 – 16.10 Konsekvenser av forvaltningens reintallsvedtak
v/ Per John Anti og Nils Mathis Sara

16.10 – 16.30Kaffepause

16.30 – 17.00Gjennomføring av reintallsreduksjon
v/ Ivar Ekanger,
direktør v/ Reindriftsforvaltningen Alta

17.00 – 17.30 De juridiske sidene av reintallsreduksjon
v/ advokat John Jonassen

17.30 – 18.20 Paneldebatt

18.20 – 18.30Avslutning av fagdagen v/ NRLs leder Nils Henrik Sara

—————-

20.00 –Middag


No Replies to "Program for NRLs fagdag torsdag 12. juni 2014"