Nytt om prosjektet ”Reindriftas hverdag”

Prosjektledelsen for prosjektet «Reindriftas hverdag» har sendt oss en statusoppdatering for det pågående arbeidet. Dette kan du lese mer om her:

Vi i prosjektet Reindriftas hverdag” vil starte dette nye året med å ønske alle reindriftsutøvere i Norge et godt nytt år for både folk. Prosjektet har gått sin gang hele høsten, til tross for at ting har tatt noe lengre tid enn beregnet. Finansieringen er kommet på plass gjennom Helse Nord, Sametinget og NRL. Spørreskjemaet er ferdig og oversettes i disse dager til nord- og sørsamisk. 

Da gjenstår det å få tilgang til adresser til alle de som blir invitert til å delta. Det er reineiere i Norge som er over 16 år, de som er16 år og eldre med eget reinmerke, samt de som har sluttet med rein de siste 15 årene. Det håper vi er på plass i løpet av kort tid. 

Vi håper at alle tillitsvalgte i NBR/NRL vil være med å informere om spørreundersøkelsen og oppfordre flest mulig til å svare på den. Det er viktig at flest mulig svarer på skjemaet for å sikre at forskningsprosjektet får bra datagrunnlag for det som blir det viktigste arbeidet; analysere og gi svar på hvordan hverdagen til reindriftsutøvere i Norge er med tanke på psykisk stress og faktorer som påvirker hverdagslivet positivt og negativt. Slik bidrar man til å gi informasjon som kan gi svar på hvordan hverdagen for menneskene i reindrifta er.

Vi vil igjen minne alle lokallag på at vi gjerne kommer for å snakke mer om prosjektet om det er ønskelig, uten at det påløper kostnader for lokallagene.

Med vennlig hilsen
Prosjektledelsen i ”Reindriftas hverdag”

Snefrid Møllersen, leder
Vigdis Stordal
Grete Tørres
Inger Marit Eira-Åhrén


No Replies to "Nytt om prosjektet ”Reindriftas hverdag”"