1 result for tag: strategi


FeFo med ny strategi

Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å få en grundig og gjennomarbeidet strategi som ikke bare er forankret internt i FeFo, men også i Finnmarks befolkning, er de avhengig av en positiv holdning og innsats fra flest mulig i fylket. Det må også presiseres at FeFo vil gjennomføre en åpen høringsrunde der alle innspill vil bli tatt med i det videre arbeidet. Alle kan derfor på selvstendig grunnlag sende ...