1 result for tag: omsorgstjenester


Ut på vidda!

Prosjektet «Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta» er et resultat av reindriftsavtaleforhandlingene mellom Norges Reindriftssamers Landsforbund og Staten i 2012/2013 og 2013/2014. Fylkesmannen i Finnmark har vært ansvarlig for utførelsen av prosjektet. Målet med prosjektet har vært å utføre to pilotprosjekt – ett innen læring, og ett innen omsorg – for å få erfaringer som kan peke retning videre i arbeidet mot en permanent ordning. Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta er inspirert av Inn på tunet, som har vært under utvikling siden midten på 1990-tallet. Målet er å gi mestring, utvikling og trivsel ...