Ut på vidda!

Prosjektet «Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta» er et resultat av reindriftsavtaleforhandlingene mellom Norges Reindriftssamers Landsforbund og Staten i 2012/2013 og 2013/2014. Fylkesmannen i Finnmark har vært ansvarlig for utførelsen av prosjektet.

Målet med prosjektet har vært å utføre to pilotprosjekt – ett innen læring, og ett innen omsorg – for å få erfaringer som kan peke retning videre i arbeidet mot en permanent ordning. Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta er inspirert av Inn på tunet, som har vært under utvikling siden midten på 1990-tallet.

Målet er å gi mestring, utvikling og trivsel med utgangspunkt i bonden og gårdens ressurser, fysisk aktivitet, dyr og natur. På lik linje med Inn på tunet kan Ut på vidda bidra til innovasjon og næringsutvikling, samtidig som en tar utgangspunkt i kultur- og naturkunnskap som ofte har vært utilgjengelig for den som ikke er tilknyttet reindriftsnæringa.

Les hele rapporten her!

 

Rapporten for pilotprosjektet Ut på Vidda

Rapporten for pilotprosjektet Ut på Vidda


No Replies to "Ut på vidda!"