LANDSMØTEPROGRAM 2019

Fredag 14. juni:
09:00 – 11:00 Åpning ved NRLs leder, Ellinor Marita Jåma / Hilsningstaler
11:00 – 11:15 Kaffepause
11:15 – 11:40 Konstituering
11:40 – 12:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:30 Informasjon om arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen v/ Cathrine Baglo, Utreder
13:30 – 14:00 Hilsningstale ved Statsråd Olaug Vervik Bollestad, LMD
14:00 – 15:00 Strategiplan for 2019 – 2024: Kvinnens rolle i reindriften og kjønnsbalanse i styrer og
verv v/ styret
15:00 – 15:15 Kaffepause
15:15 – 16:00 Strategiplan: Strategiplan for NRL for perioden 2019 – 2024 v/ Styret
16.00 – 16:45 Markedsutvalget informerer v/ John Anders Lifjell
16:45 – 17:00 Kaffepause
17:00 – 17:30 Strategiplan: Strategiplan for NRL for perioden 2019 – 2024 forts.
17:30 – 18:15 Evaluering av reindriftsforvaltningen v/ Finn-Arne Haugen, NIBIO
18:15 – 19:00 Nasjonal ramme for vindkraft, Uttalelse fra Landsmøtet

19:30 Middag

Lørdag 15. juni:
09:00 – 10:20 Lokallagenes time (10.minutter pr. lokallag)
10:20 – 10:40 Årsmelding og informasjon fra NRLs Ungdomsutvalg v/ Leder Per
Thomas Oskal
10:40 – 11.30 Reinturisme – fritt fram for alle? v/ Troms Reindriftsamers Fylkeslag
11:30 – 11:45 Kaffepause
11:45 – 12:30 Presentasjon av prosjektet «Selvstyre i reindriften» v/Kine Kvalstad og
Per John Anti
12:30 – 13:30 Lunsj

13:30 – 14:00 Presentasjon av prosjektet «Vold i nære relasjoner – Mot til handling»
v/ Kine Kvalstad og Ellinor M. Jåma
14:00 – 15:00 Årsmelding for 2018/2019 Del 1 og regnskap for 2018 v/styret
Årsmelding Del 2 v/ styret
15:00 – 15:15 Kaffepause

15:15 – 16:00 Virksomhetsplan og budsjett for 2019 v/Styret
16:00 – 16:30 Kontingentsatser
16:30 – 16:45 Kaffepause
16:45 – 17:45 Valg
17:45 – 17:50 Tid og sted for neste landsmøte
17:50 – 18:00 Avslutning v/ Leder

19:30 Middag


No Replies to "LANDSMØTEPROGRAM 2019"


    Got something to say?

    Some html is OK