Påmelding til NRLs landsmøte 2019

Årets landsmøte arrangeres på vakre Sommarøy i Troms fredag 14. og lørdag 15. juni.

Dersom du har anledning til å delta, kan du kontakte landsmøtehotellet Sommarøy Arctic Hotel på tlf: 77 66 40 00 for å bestille rom og konferansepakke.

Hotellet tilbyr både sjøhus (de fleste med 3 soverom) og vanlige hotellrom. Velg den løsningen som passer best for deg og de du eventuelt reiser sammen med.

Pris per natt i enkeltrom er kr 1.175, mens dobbeltrom koster kr 745 per person. Det er samme pris for hotellrom og sjøhus, og frokost er inkludert i prisen. Du kan også bestille konferansepakke for de aktuelle dagene.

Landsmøteprogrammet 2019
(med forbehold om endringer)

Fredag 14. juni: 
09:00 – 11:00 Åpning ved NRLs leder, Ellinor Marita Jåma / Hilsningstaler
11:00 – 11:15 Kaffepause
11:15 – 11:40 Konstituering
11:40 – 12:00 Godkjenning av innkalling og dagsorden
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:15 Strategiplan: Kvinnens rolle i reindriften og kjønnsbalanse i styrer og verv 2019 – 2020 v/Inge Even Danielsen
14:15 – 14:30 Kaffepause
14:30 – 16:00 Strategiplan: Strategiplan for NRL for perioden 2019 – 2024
16.00 – 16:30 Markedsutvalget informerer v/ John Anders Lifjell
16:30 – 16:45 Kaffepause 16:45 – 17:45 Nasjonal ramme for vindkraft v/
17:45 – 18:45 Evaluering av reindriftsforvaltningen v/
18:45 – 19:30 Presentasjon av prosjektet «Vold i nære relasjoner – Mot til handling» v/ Kine Kvalstad og  Ellinor M. Jåma
20:00 Middag

Lørdag 15. juni: 
09:00 – 10:20 Lokallagenes time (10.minutter pr. lokallag)
10:20 – 10:30 Informasjon fra NRLs Ungdomsutvalg
10:30 – 11.30 Reinturisme – fritt fram for alle? v/ Troms Reindriftsamers Fylkeslag
11:30 – 11:45 Kaffepause 11:45 – 12:45 Presentasjon av prosjektet «Selvstyre i reindriften» v/Kine Kvalstad og Per John Anti
12:45 – 13:45 Lunsj
13:45 – 14:45 Årsmelding for 2018/2019 Del 1 og regnskap for 2018 v/styret, Årsmelding Del 2 v/ styret
14:45 – 15:45 Virksomhetsplan og budsjett for 2019 v/Styret
15:45 – 16:00 Kaffepause
16:00 – 16:15 Kontingentsatser
16:15 – 17:30 Valg
17:30 – 17:45 Tid og sted for neste landsmøte
17:45 Avslutning v/ Leder
19:30 Middag


No Replies to "Påmelding til NRLs landsmøte 2019"


    Got something to say?

    Some html is OK